שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פקודות נציבות בתי הסוהר - כללים ביחס לאסירים ביטחוניים [עודכן ביום 26.12.2011]
מסמכים אחרים | 03.02.00 | 26.12.2011
פקודת נציבות בתי הסוהר המפרטת את כללי הביטחון הייחודיים של האסירים הביטחוניים ותנאי מאסרם. הפקודה קובעת כי הסיכון הביטחוני הצפוי מהאסירים הביטחוניים מחייב את כליאתם בנפרד מאסירים פליליים, והטלת מגבלות מיוחדות עליהם בכל הנוגע לקשר עם החוץ, ובכלל זה בנושאים של חופשות, ביקורים, שיחות טלפון והתייחדות.
עדכונים
18.4.2013
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: קשישה שעברה שבץ מוחי תוכל לראות את בנה הכלוא בישראל במסגרת "ביקור פתוח" – ללא מחיצה. בעלה, אבי האסיר, ייאלץ להסתפק בביקור רגיל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב