שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 170/12 - חדרי ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור ובקשה לקביעת מועד מוקדם לדיון
כתבי בי דין | 170/12 | 5.1.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לבטל את ההחלטה על הרחקתו בכפייה של פלסטיני לרצועת עזה בזמן שמתנהלים הליכים בבקשת איחוד משפחות עם אשתו, תושבת ישראל מירושלים המזרחית. המוקד מבקש להורות למשרד הפנים להתיר את כניסת האיש לישראל על מנת לתקן את העוול שגרמה העברתו בכפייה לרצועת עזה, אשר נעשתה בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקה, ובניגוד לנוהלי משרד הפנים. המוקד מוסיף כי קריעת אבי המשפחה מביתו וחייו בירושלים המזרחית פוגעת פגיעה חריפה בזכותם הטבעית של בני הזוג וילדיהם לחיי משפחה.
עדכונים
11.6.2012
ישראל העבירה בכפייה לרצועת עזה פלסטיני בעת שמתנהלת בעניינו בקשה לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית: בית המשפט העליון פסק, כי העברת האיש בכפייה אינה חוקית, אולם נמנע מלהורות לישראל להשיב את האיש לביתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב