שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה לפי חוק חופש המידע: גירוש ושלילת תושבות ברצועת עזה
מסמכים אחרים | 30.8.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. בין היתר מבקש המוקד לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, על המדיניות והנהלים הצבאיים המנחים את שלילת התושבות, ועל מספר התושבים שמעמדם הושב לאחר שנשלל. בנוסף מבקש המוקד נתונים בדבר מספר תושבי השטחים שגורשו מהגדה המערבית ומרצועת עזה.
עדכונים
12.6.2012
"חדל להיות תושב": בין השנים 1967 ל-1994 שללה ישראל את תושבותם של כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב