שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 727/06 - נופל ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט
כתבי בי דין | 727/06 | 29.5.2012
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט לחייב את משרד הפנים לקיים את פסיקת בג"ץ המורה על שינוי "נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע של מדינת ישראל". הבקשה הוגשה כיוון שמשרד הפנים לא שינה את הנוהל כחלוף שנה תמימה מקבלת פסק הדין. לפי פסק הדין על משרד הפנים להסדיר את שהייתו או מעמדו של ילד בישראל תוך חצי שנה מהגשת בקשה להסדרת מעמדו; עליו להימנע מהפסקת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות (אחמ"ש) לאור סירוב לבקשה לאחמ"ש של בן משפחה אחר; ועליו להודיע בכתב בשפה הערבית על כל צורך לחדש אשרה זמנית ולקבל אשרה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב