שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ב"ש (ת"א) 90512/06 - מדינת ישראל נ' פלוני ואח' החלטה
פסיקה | 905121/06 | 19.7.2006
החלטה בנוגע לחוקיותו של החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (לב"חים). בית המשפט קובע כי חוק הלב"חים אינו בלתי חוקתי וכי הוא תואם את חוקי המשפט הבינלאומי. על אף שהשופט ממליץ לבחון מחדש, ואף לתקן, כמה מסעיפי החוק, הוא פוסק כי "כאשר הוא פוגע בזכות לחירות אישית וכיוצא מזה, בכבודו של הכלוא, מכוחו, הוא עושה כן באופן ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ומתוך תכלית ראויה. הפגיעה היא מידתית ואיננה עולה על הנדרש".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב