שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Israel’s Forgotten Hostages: Lebanese Detainees in Israel and Khiam Detention Centre
דוחות | 15.7.1997
דו"ח ארגון אמנסטי המנתח את נסיבות החזקתם ותנאי כליאתם של עצירים לבנונים בישראל ובכלא אל-חיאם בדרום לבנון, שפועל  בחסות ישראל. מהדו"ח עולה כי בכלא אל-חיאם הוחזקו במשך השנים מאות עצירים, חלקם קטינים, בתנאים פיזיים מחפירים ולא אנושיים, ומרביתם נחקרו בשיטות אכזריות ועינויים קשים. ארגון אמנסטי טוען כי הכלואים הוחזקו באופן בלתי חוקי, מבלי שהואשמו בעבירה כלשהי ובלי לכבד את זכותם להיפגש עם עורך דין. הארגון מוסיף  כי ישראל מחזיקה בחלק מהעצירים, אשר לא הוגש נגדם כתב אישום ולא הובאו בפני ערכאה שיפוטית, בתור בני ערובה המיועדים לשמש כקלפי מיקוח פוליטיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב