שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים תגובה משלימה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 2797/11 | 15.3.2012
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח להורות למשרד הפנים לחדול משלילת מעמדם בישראל של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. המדינה מבקשת לדחות את העתירה בטענה כי המבחן להפקעת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית איננו טכני, אלא מתייחס מהותית לשמירת הזיקה לישראל. המדינה מוסיפה כי העתירה מבקשת ליצור מעמד "חדש וחריג" של "'מעין אזרחות' מבלי להתאזרח". בקשה זו, לטענת המדינה, מנוגדת לפסיקת בג"ץ שקבעה כי תושבי ירושלים המזרחית כפופים לחוק הכניסה לישראל ולתקנות שבגינן מופקעת תושבות הקבע, וזאת למרות שלא נכנסו לישראל אלא נולדו בה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב