שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תשובת משרד הפנים בעתירת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע, בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2009
מסמכים אחרים | 22948-02-11 | 23.11.2011
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל נתונים על שלילת תושבות הקבע של פלסטינים מירושלים המזרחית בשנת 2009. המידע התקבל בעקבות עתירת אי-מענה שהגיש המוקד לאחר שמשרד הפנים לא מסר את הנתונים במשך קרוב לשנה. מהנתונים שמסרה המדינה עולה כי בשנת 2009 שלל משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית בגין יציאתם לחו"ל או לשטחים הכבושים לתקופות ממושכות. 
עדכונים
4.12.2011
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2009 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב