שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | 2797/11 | 11.3.2012
תגובת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעתירה להורות למשרד הפנים לחדול מהפקעת רישיונות הישיבה של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. העתירה הוגשה בשם תושב ירושלים המזרחית. הארגונים טוענים כי העתירה אינה כוללנית, שכן מבוקש בה תיקון קונקרטי לתקנות הכניסה לישראל בנסיבות הנוגעות לתושבי ירושלים המזרחית. הארגונים מדגישים כי המדיניות הנוכחית של משרד הפנים שוללת את יכולתם של התושבים לנוע ממקום למקום, ובסופו של דבר – לשוב לביתם. בכך כולא משרד הפנים את תושבי ירושלים המזרחית במרחב הצר שבו נולדו, בהתעלמו מכך שמעמדם הוא תולדה של סיפוח השטח בו נולדו לישראל.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב