שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 2797/11 | 29.2.2012
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות למשרד הפנים לחדול מהפקעת רישיונות הישיבה של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. המדינה מבקשת לדחות את העתירה על הסף בטענה כי היא כללית וכוללנית, היות שאין בה עותר קונקרטי. לחלופין טוענת המדינה כי יש לדחות את העתירה בשל קיומה של ערכאה משפטית חלופית, שכן אם יימצא עותר קונקרטי שנפגע ממדיניות משרד הפנים, עניינו יהיה "סכסוך בעניין קונקרטי בין פלוני שנפגע עקב פגיעת תושבותו", וכך יימצא בתחום סמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים ולא תידרש הופעה בפני בג"ץ.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב