שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2072/12 - קואליציית נשים לשלום ואח' נ' שר האוצר ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2072/12 | 12.3.2012
עתירה של תשעה ארגונים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למדינה לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות על מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. העותרים טוענים כי החוק מטיל סנקציות בגין התבטאויות פוליטיות לגיטימיות, ופוגע בדיון הציבורי דווקא בנושאים הבוערים והשנויים ביותר במחלוקת. בכך הוא פוגע בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי ולכבוד. יתר על כן, הגבלת חופש הביטוי בהתאם להשקפה פוליטית מביאה הלכה למעשה לפגיעה בזכות החוקתית לשוויון. העותרים מוסיפים כי הסנקציות החריפות שהחוק קובע מרתיעות מראש את מי שיבקשו להביע עמדה פוליטית באמצעות קריאה לחרם, ועל כן, פגיעתו של החוק קיימת עוד בטרם הוגשה תביעה על פיו.
עדכונים
12.3.2012
בעתירה שהוגשה הבוקר לביטול "חוק החרם", קובעים ארגוני החברה האזרחית: החוק מטיל "תג מחיר" על התבטאויות פוליטיות לגיטימיות ופוגע בדיון הציבורי, דווקא בנושאים הבוערים והשנויים ביותר במחלוקת. בכך הוא פוגע בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי, לכבוד ולשוויון
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב