שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 1003/10 - אלזע'ארי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
מסמכים אחרים | 1003/10 | 6.3.2012
הודעת פרקליטות המדינה בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של תושב מחנה הפליטים דהיישה מהגדה המערבית לביקור משפחתי בירדן. המדינה מודיעה כי בעקבות בדיקה "נוספת ומעודכנת" של חומר מודיעיני החליט הצבא לאפשר, באופן חד-פעמי, את יציאת העותר לחו"ל בחודש הבא, ובלבד שיחזור בתוך שלושה שבועות ויחתום על "התחייבות לפיה לא יעסוק בטרור". כמו כן מצהירה המדינה כי אם לא יתווסף "מידע חדש בעניינו של העותר" במשך ששת החודשים הקרובים, היא תסיר את התנגדותה הכללית ליציאת העותר לחו"ל. ההחלטה ניתנה בדיוק שבוע לאחר תגובה בה טענה המדינה כי היא עומדת על התנגדותה ליציאת העותר לחו"ל.
עדכונים
12.3.2012
בג"ץ: בהיעדר תעודת חיסיון וכאשר העותרים מתנגדים לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, תינתן פסיקה על סמך החומר הגלוי בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב