שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1003/10 - אלזע'ארי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה משלימה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 1003/10 | 29.2.2012
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של תושב מחנה הפליטים דהיישה מהגדה המערבית, דרך גשר אלנבי, לביקור משפחתי בירדן. המדינה מבקשת לדחות את העתירה, ועומדת על התנגדותה ליציאת העותר לחו"ל "מטעמי ביטחון". נוכח פסיקת בג"ץ – הקובעת כי כאשר עותר מתנגד לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, והמדינה אינה מוציאה תעודת חיסיון, הפסיקה תינתן על סמך החומר הגלוי בלבד – טוענת המדינה, כי העובדה שהעותר היה במעצר מינהלי שנבחן בבג"ץ לפני מספר שנים מראה שהחלטת הצבא התקבלה באופן תקין והוגן.
עדכונים
12.3.2012
בג"ץ: בהיעדר תעודת חיסיון וכאשר העותרים מתנגדים לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, תינתן פסיקה על סמך החומר הגלוי בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב