שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1003/10 - אלזע'ארי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מעדכנת מטעם העותרים
כתבי בי דין | 1003/10 | 23.2.2012
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לצבא להתיר את יציאתו של תושב מחנה הפליטים דהיישה מהגדה המערבית, דרך גשר אלנבי, לביקור משפחתי בירדן. המוקד מעדכן את בית המשפט בפסק דין של בית המשפט העליון – בעתירה אחרת – הקובע שכאשר עותר מתנגד לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, והמדינה אינה מוציאה תעודת חיסיון, הפסיקה תינתן על סמך החומר הגלוי בלבד. המוקד מוסיף כי כיוון שהחומר הגלוי שהגישה המדינה בעתירה זו אינו מבסס את מניעת היציאה לחו"ל, ומדובר בפגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכויות העותר, מתבקש בית המשפט להוציא צו על תנאי לאפשר את יציאת העותר לירדן.
עדכונים
12.3.2012
בג"ץ: בהיעדר תעודת חיסיון וכאשר העותרים מתנגדים לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, תינתן פסיקה על סמך החומר הגלוי בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב