שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1003/10 - אלזע'ארי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1003/10 | 8.2.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של תושב מחנה הפליטים דהיישה מהגדה המערבית, דרך גשר אלנבי, לביקור משפחתי בירדן. המוקד מדגיש כי החלטת הצבא לשלול את זכות העותר לצאת מהגדה משמעה כליאתו בפועל בתוך שטח הגדה המערבית למשך זמן בלתי ידוע. המוקד טוען כי מניעת יציאת העותר לחו"ל פוגעת פגיעה חריפה בזכות היסוד שלו לחופש תנועה, באוטונומיה שלו ובזכותו לחיי משפחה, וכי זכותו של אדם לצאת מארצו עומדת בעינה גם בשעת מלחמה. המוקד מוסיף כי על הצבא מוטלת חובה אקטיבית להגן על זכויות תושבי השטחים שכבש, להבטיח את חייהם התקינים ולשמור על זכויותיהם.
עדכונים
12.3.2012
בג"ץ: בהיעדר תעודת חיסיון וכאשר העותרים מתנגדים לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, תינתן פסיקה על סמך החומר הגלוי בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב