שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 57476-11-11 - סמחאן נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | 57476-11-11 | 29.11.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לאפשר לאחות של אסיר לבקרו בכלא. השב"ס מונע מהאחות לבקר את אחיה בכלא זה שמונה שנים בטענה כי היא אסירה לשעבר, למרות ששוחררה ממאסרה לפני 30 שנה, ואף קיבלה היתר מהצבא להיכנס לישראל לצורך הביקור. המוקד מדגיש כי מניעת הביקור פוגעת קשות בזכות היסוד של המשפחה ושל הכלוא לחיי משפחה, וכי עצם המאסר אינו יכול להצדיק את שלילת זכותו של האסיר לביקורי משפחה בתוך מתקני הכליאה.
עדכונים
22.1.2012
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: אסיר יוכל לראות את אחותו לראשונה מזה שמונה שנים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב