שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 2151-02-12 - ברגותי נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | 2151-02-12 | 31.1.2012
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לבטל איסור שהטיל על ביקורים אצל אסיר עולם, ולאפשר לאשתו ולילדיו הקטינים לבקרו בכלא. זה שלוש שנים מונע השב"ס ביקורים אצל האסיר, שראה את משפחתו שלוש פעמים בלבד בתשע השנים האחרונות. המוקד טוען כי מניעת ביקורי המשפחה שוללת לחלוטין מן האסיר את האפשרות לממש את זכותו לחיי משפחה, ופוגעת בזכויות היסוד של אשתו וילדיו ובעקרון טובת הילד. המוקד מציין כי ההגנה על זכויות אדם ניתנת גם לאסירים לאחר ענישתם, וגם אם ניתן להגביל זכויות אלו, בין השאר מטעמי ביטחון, ההגבלות צריכות להלום כללים של סבירות ומידתיות ולהתחשב בחשיבות הזכות הנפגעת.
עדכונים
31.1.2012
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט: להורות לשירות בתי הסוהר לאפשר לאשתו ולילדיו הקטינים של אסיר עולם פלסטיני לבקרו בכלא
20.5.2012
בעקבות שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים, נפגש אסיר עולם ביטחוני עם שלושת ילדיו הקטינים לראשונה מזה שלוש שנים: מניעת הזכות לביקורים שהטיל שירות בתי הסוהר – ושהוכשרה על ידי בית המשפט – בוטלה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב