שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' הודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 5030/07 | 21.12.2011
הודעת הפרקליטות במקבץ עתירות שהגישו ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה). הפרקליטות מבקשת לעכב את ההכרעה בעתירות נוכח כוונת הממשלה לגבש חקיקה חדשה שתסדיר את מדיניות הכניסה לישראל והישיבה בה, ותתייחס, בין היתר, לאוכלוסיית השטחים. לפי הפרקליטות, הואיל והסדרי ההגירה החדשים עתידים להיות שונים מההסדר הקבוע בחוק היום, יש לעכב את מתן ההכרעה עד קבלת הנהלים החדשים, או לחלופין לקבוע דיון נוסף בעתירות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב