שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' הודעה מטעם העותרת
כתבי בי דין | 5030/07 | 29.11.2011
בתגובה להודעת הפרקליטות חוזר המוקד להגנת הפרט וטוען כי יש לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) כיוון שהוא פוגעני, בלתי מידתי ובלתי שוויוני, ותכליתו אינה ביטחונית אלא דמוגרפית-גזענית. המוקד מתנגד לבקשת המשיבים לעכב את ההכרעה בעתירות נוכח הליכי חקיקה חדשים שיסדירו את ההגירה לישראל, שכן החלטת הממשלה על שינוי נוהלי ההגירה התקבלה כבר לפני קרוב לשנתיים, ואין בה כדי להצדיק את דחיית ההכרעה. יתרה מכך, ההודעה בדבר "הליך חקיקה" משמשת תירוץ להארכה חוזרת ונשנית של החוק, כאשר בפועל אין כל שינוי במצב העובדתי. לכן יש לדחות גם את בקשת הפרקליטות לקיים דיון נוסף.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב