שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | 5030/07 | 11.1.2012
פסק דין בארבע עתירות, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), המונע מישראלים איחוד משפחות עם בני משפחותיהם מהגדה המערבית ומרצועת עזה. בג"ץ דוחה את העתירה ברוב של שישה שופטים מול חמישה. שופטי הרוב מכירים אמנם בקיומה של זכות חוקתית לחיי משפחה, הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם, אך קובעים כי אין הכרח לממש זכות זו דווקא בשטח ישראל. עוד קובעים השופטים כי גם אם החוק פוגע בזכויות חוקתיות, ובהן הזכות לשוויון, הפגיעה "מידתית", ועל כן החוק הינו חוקתי ואין לבטלו.
עדכונים
19.1.2012
בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה): פסק הדין מכשיר חוק מביש, הפוגע בזכות לשוויון ובזכות לחיי משפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב