שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2581/91 - סלחאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 2581/91 | 12.8.1993
פסק דין בעתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל לקבוע כי המלצות ועדת לנדוי המתירות לחוקרי השב"כ לענות נחקרים אינן חוקיות, וסותרות את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. העתירה נדחית בטענה כי היא כוללנית. בהחלטה זו מכשירים שופטי בית המשפט עינויים בידי חוקרי השב"כ.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב