שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | 5100/94 | 18.9.1994
עתירה עקרונית שהגיש הוועד הציבורי נגד עינויים להורות לשב"כ לחדול משימוש בעינויים. הוועד הציבורי נגד עינויים טוען כי סמכות השב"כ ושיטות החקירה שלו מעולם לא הותרו על פי חוק, וכי ועדת לנדוי הכשירה אמצעים של עינויי גוף ונפש ושל השפלת נחקרים המנוגדים לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולמשפט הבינלאומי המנהגי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב