שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 7112-10-11 - חדרי ואח' נ' שר הפנים ואח' השלמה לתגובה המקדמית
כתבי בי דין | 7112-10-11 | 22.11.2011
תגובה משלימה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הרחקה כפויה לרצועת עזה של פלסטיני שנמצא באמצע הליך איחוד משפחות עם אשתו הירושלמית. המשיבים טוענים כי בקשת האחמ"ש של העותר נדחתה כבר בשנת 2008 ולא הייתה קיימת עוד כאשר הועבר לרצועת עזה, ונוהל משרד הפנים אינו רלוונטי אפוא לעניינו; כי העותר יכול להגיש השגה על סירוב בקשת האחמ"ש שלו, ובסמכותה של ועדת ההשגה לתת גם סעדי ביניים; כי פעולת האכיפה לא נעשתה ע"י משרד הפנים, והשב"ס נקט בה על פי חוק; וכי לא מוצו ההליכים בעניין כניסתו של העותר לישראל. על כן מבקשים המשיבים למחוק את העתירה.  
עדכונים
15.12.2011
בעיצומו של הליך לאיחוד משפחות, העביר שירות בתי הסוהר בכפייה פלסטיני לרצועת עזה משום כתובתו הרשומה: המוקד להגנת הפרט דרש מבית המשפט להתיר את חזרתו לירושלים עד למיצוי זכויותיו, אך בית המשפט בחר לא להתערב בהחלטת הרשויות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב