שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חשד להריסת בתים
מסמכים אחרים | 6696/02 | 5.8.2002
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב