שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קבוצת פקודות קבע "מרחב התפר" 2011
מסמכים אחרים | 1.11.2011
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים. 
עדכונים
15.7.2013
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט אישר הצבא לשלושה פלסטינים להגיע לאדמותיהם ולעבדן: בדיון מתחו השופטים ביקורת על התנהלות המדינה בנושא היתרי כניסה ל"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב