שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 1966/09 | 22.11.2011
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על דחיית עתירה בשמו של תושב קבע בישראל המתגורר בוואדי חומוס להורות למשרד הפנים לרשום את שני ילדיו במרשם האוכלוסין הישראלי. ברוב דעות מחליטים שופטי בג"ץ לקבל את עמדת המדינה ולהשאיר את הילדים חסרי מעמד. הערעור נדחה בניגוד לעמדתה של נשיאת בית המשפט העליון ביניש, שקבעה כי "מרכז חיי המערערים הינו הלכה למעשה בישראל" וכי השארת הילדים בלא מעמד מנוגדת לעקרון טובת הילד.
עדכונים
23.11.2011
המוקד להגנת הפרט עתר לקיום דיון נוסף בבית המשפט העליון בפסק דין בעע"ם 1966/09: פסק הדין בערעור קבע כי שני ילדיו של תושב ירושלים המתגורר בוואדי חומוס לא יקבלו מעמד בישראל ולמעשה, ייוותרו ללא מעמד בעולם
29.7.2013
לאחר מאבק ממושך: מעמדם בישראל של ילדים משכונת ואדי חומוס יוסדר ללא תלות בהוראת השעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב