שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6082/09 - עמרה נ' מדינת ישראל בקשה להגשת תגובה להודעה המעדכנת מטעם המשיבה
כתבי בי דין | 6082/09 | 23.6.2010
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות על שחרורו של פלסטיני העצור בישראל מתוקף צו גירוש. המוקד טוען כי אין התקדמות ממשית בהליכי הרחקתו של העותר למדינה אחרת ובינתיים נשללת חירותו. המוקד מוסיף כי אם יורחק למצרים, ככוונת המדינה, הרי ממילא יוכל בנקל לעבור משם כרצונו לרצועת עזה; ומדגיש כי שלילת החירות בדרך של מעצר או החזקה במשמורת מהווה צעד קשה ופוגעני, על אחת כמה וכמה כאשר היא מבוצעת על ידי רשות מינהלית ובהיעדר ביקורת שיפוטית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב