שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7987/11 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על המבת"ן, משרד המשפטים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 7987/11 | 31.10.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד סירוב הממונה על מבקר בדיקת תלונות נחקרים (מבת"ן) להעביר לידי המוקד את חומרי החקירה שעליהם ביסס את החלטתו לסגור 12 תיקי חקירה בעניין תלונות פלסטינים שעברו התעללות ואלימות, עד כדי חשש לעינויים, במהלך חקירתם בשב"כ. המוקד פנה לממונה על המבת"ן לאחר שזה הודיע כי התלונות נמצאו לא מבוססות והתיקים נסגרו. המוקד מדגיש בעתירה את מחויבותה של ישראל מתוקף הדין הבינלאומי בדבר איסור השימוש בעינויים, וכן את החובה לחקור כל הפרה של איסור זה. המוקד טוען כי סירוב הממונה על המבת"ן מפר את זכותם של המתלוננים לעיין בחומר החקירה בעניינם כפי שקובע החוק, ופוגע בזכותם להליך הוגן.
עדכונים
1.11.2011
בהמשך למעקב המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם אחר התנאים במתקן המעצר בפתח תקווה: המוקד הגיש שלוש עתירות לבג"ץ כנגד תנאי הכליאה הקשים במתקן וכנגד התנהלות לקויה של גורמי החקירה אליהם הועברו תלונות העצורים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב