שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צה"ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה
דוחות | 1.12.2011
נייר עמדה של ד"ר עמיחי כהן ופרופ' יובל שני, חוקרי תכנית ביטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בעניין האופן בו יש לבצע חקירה בחשד להפרת דיני המלחמה על ידי הצבא. החוקרים טוענים כי הדרך בה חוקר הצבא חשדות אלה אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. בנייר העמדה מוצעת רפורמה במדיניות החקירות הצבאיות, הכוללת שינוי בכללי הפתיחה בחקירה פלילית והקמת מוסד אזרחי לפיקוח על חקירות צבאיות בחשדות להפרת דיני המלחמה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב