שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3325/02 - חטאב ואח' נ' המפקד הצבאי של איזור יהודה ושומרון ואח' עתירה דחופה ביותר למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 3325/02 | 20.4.2002
עתירת תושבי כפרים הסמוכים לטולכרם – הראשונה שהוגשה נגד חומת ההפרדה – להורות לצבא לבטל את צו התפיסה של אדמותיהם, שנועד לאפשר את הקמת החומה. העותרים טוענים כי התפיסה נעשתה ללא הודעה מוקדמת לבעלי הקרקע וללא היתר מאת רשויות התכנון והבנייה באיזור. תפיסת הקרקע מנוגדת לכללי המשפט הבינלאומי, לדין החל באיזור, לכללי המינהל התקין ולכללי הצדק הטבעי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב