שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע, בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2010
מסמכים אחרים | 12.7.2011
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2010. על פי התשובה, בשנת 2010 הפקיעה ישראל את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 102 נשים ו-8 קטינים. עוד נמסר כי בשנת 2010 "החזירה" ישראל את תושבותם של 67 פלסטינים מירושלים המזרחית. 
עדכונים
31.7.2011
ישראל ממשיכה במדיניות ה"טרנספר השקט": בשנת 2010 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב