שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החלטת ועדת השרים לביטחון לאומי על אישור תכנית "מרחב התפר"
חקיקה | 18.7.2001
ועדת השרים לביטחון לאומי, בראשות ראש הממשלה אריאל שרון, מאשרת את תכנית "מרחב התפר". "מרחב התפר" מוגדר בתכנית זו כשטח הנמצא משני צדי הקו הירוק. התכנית מיועדת למנוע הסתננות לישראל של פלסטינים מהגדה המערבית (כולל עוטף ירושלים), ולהנהיג "משטר" שיאפשר פעילות אפקטיבית "למניעה, לסיכול וליירוט" של הסתננות ולמניעת שהייה בלתי חוקית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב