שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים
דוחות | 11.7.2011
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים מטעם האו"ם (OCHA) במלאות שבע שנים לפרסום חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בדבר החומה. הדו"ח מתרכז באיזור ירושלים המזרחית וקובע כי ישראל מפירה את זכויות הפלסטינים לחופש תנועה, עבודה, חינוך ובריאות. OCHA קורא לישראל לחדול מהפרת מחויבויותיה על פי המשפט הבינלאומי – להפסיק את בניית החומה בתחומי הגדה המערבית, להעתיק את התוואי הקיים אל הקו הירוק, ולבטל את משטר השערים וההיתרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב