שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים
דוחות | 1.9.1998
דו"ח המשך של המוקד להגנת הפרט ובצלם בעניין "הטרנספר השקט": שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מפלסטינים בירושלים המזרחית. חלקו הראשון של הדו"ח בוחן את מדיניות משרד הפנים בנוגע לשלילת מעמד התושבות, רישום ילדים ואיחוד משפחות; והחלק השני מציג את דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית. כן מוקדש פרק מיוחד לנושא ביטוח בריאות, הנמצא באחריותו של המוסד לביטוח לאומי.
עדכונים
1.12.2008
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט להליך ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים. הערעור דן בעניינו של תושב ירושלים המזרחית, שמעמד הקבע שלו נשלל לאחר שהתאזרח בארה"ב, לשם עבר לצורך לימודיו: הארגונים מבקשים מביהמ"ש לבחון מחדש את הדינים הקשורים למעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית
31.7.2011
ישראל ממשיכה במדיניות ה"טרנספר השקט": בשנת 2010 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב