שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1951/99 - רמדאן ואח' נ' שר הביטחון הודעה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 1951/99 | 22.4.1999
תגובת המדינה לעתירת הביאס קורפוס של המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח להורות לשר הביטחון לשחרר ארבעה עצורים מכלא אל-חיאם בדרום לבנון. המדינה מבקשת לדחות את העתירה וטוענת כי לישראל אין שליטה אפקטיבית בדרום לבנון, כי צד"ל אינו כפוף לצבא הישראלי, וכי כלא אל-חיאם מנוהל על ידי צד"ל ואין בו חיילים ישראלים. עם זאת מודה המדינה כי ישראל וצד"ל "מתייעצים" בנוגע למעצרם ושחרורם של כלואים באל-חיאם, ומציגה עובדות נוספות המבססות את טענת הארגונים בדבר נוכחותה של ישראל ושליטתה האפקטיבית בדרום לבנון.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב