שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1951/99 - רמדאן ואח' נ' שר הביטחון עתירת הביאס קורפוס
כתבי בי דין | 1951/99 | 22.3.1999
עתירת הביאס קורפוס של המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח להורות לשר הביטחון לשחרר ארבעה עצורים מכלא אל-חיאם בדרום לבנון. העותרים, חלקם קטינים, מוחזקים שנים ארוכות בתנאים פיזיים מחפירים, בלי שום הליך משפטי ובלי אפשרות להיפגש עם עורך דין לפי בחירתם. לפחות שלושה מהעותרים נחקרו תוך שימוש בשיטות אכזריות ועינויים קשים. הארגונים טוענים כי לישראל שליטה אפקטיבית בדרום לבנון בכלל ובאל-חיאם בפרט, וכי על פי המשפט הבינלאומי ופסיקת בג"ץ, שליטה זו הופכת את מדינת ישראל לכוח הכובש באיזור ולאחראית על קיום זכויות האדם בו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב