שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 17012-04-11 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 17012-04-11 | 6.6.2011
פסק דין בעתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר לבעלה של תושבת ירושלים המזרחית כניסה לישראל עד קבלת החלטה בבקשת איחוד משפחות בעניינו. הבעל גורש לגדה המערבית בטענה כי הוא שוהה בלתי חוקי. העתירה התקבלה. השופטת קובעת כי "על פי הנוהל האמור לא ניתן היה להרחיק את העותר בטרם תינתן החלטה בין בערר ובין בבקשה לשימוע", וכי "ההליך שנערך בעניינו של העותר לוקה, אפוא, בפגמים מהותיים הנוגעים למאפייניו היסודיים. [...] החלטתו של רס"ר המשטרה ניתנה בחוסר סמכות, בניגוד להוראות החוק, ולפיכך – בטלה". המדינה תשלם לעותרים הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ש"ח.
עדכונים
11.8.2011
גורש מישראל אך ישוב לביתו עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד משפחות בעניינו: בית המשפט קובע כי הגירוש נעשה בחוסר סמכות ובניגוד להוראות החוק
11.6.2012
ישראל העבירה בכפייה לרצועת עזה פלסטיני בעת שמתנהלת בעניינו בקשה לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית: בית המשפט העליון פסק, כי העברת האיש בכפייה אינה חוקית, אולם נמנע מלהורות לישראל להשיב את האיש לביתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב