שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 17012-04-11 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 17012-04-11 | 11.4.2011
עתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר לבעלה של תושבת ירושלים המזרחית כניסה לישראל עד קבלת החלטה בבקשת איחוד משפחות בעניינו. הבעל גורש לגדה המערבית בטענה כי הוא שוהה בלתי חוקי. המוקד טוען כי משרד הפנים חרג מסמכותו ופעל בניגוד להוראה שהוא עצמו קבע, בהתעלמו מהעובדה שהערר ובקשת השימוע בעניינו של העותר מעולם לא נענו. המוקד מוסיף כי הגירוש נעשה גם בניגוד להוראות חוק הכניסה לישראל, המסדיר תנאים להבטחת זכויות מהותיות של חשוד בשהייה בלתי חוקית.
עדכונים
11.8.2011
גורש מישראל אך ישוב לביתו עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד משפחות בעניינו: בית המשפט קובע כי הגירוש נעשה בחוסר סמכות ובניגוד להוראות החוק
11.6.2012
ישראל העבירה בכפייה לרצועת עזה פלסטיני בעת שמתנהלת בעניינו בקשה לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית: בית המשפט העליון פסק, כי העברת האיש בכפייה אינה חוקית, אולם נמנע מלהורות לישראל להשיב את האיש לביתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב