שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 22948-02-11 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 22948-02-11 | 13.2.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לחייב את משרד הפנים להשיב לבקשת מידע בדבר שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2009. העתירה הוגשה כחלוף כשנה מהגשת הבקשה. המוקד טוען כי למידע המבוקש יש השלכה ישירה על זכויותיהם של תושבי ישראל, ובראשן הזכות הבסיסית למעמד מוסדר במדינה וכי התנהלות משרד הפנים בעניין מהווה הפרה בוטה ומתמשכת של החוק.
עדכונים
4.12.2011
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2009 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב