שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 727/06 - נופל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 727/06 | 22.5.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט, בשם תושבת ישראל, להורות לשר הפנים להסדיר את מעמדן בישראל של שתיים מבנותיה. בית המשפט קובע כי יש להעניק לבת הצעירה מעמד של תושבת ארעית בישראל, ודוחה את הבקשה להשוות את מעמד הבת הבכורה למעמד אמה ואחיה. בנוסף קיבל בית המשפט את טענותיו העקרוניות של המוקד ביחס לנוהל רישום ילדים, והורה למשרד הפנים לתקן מספר סעיפים בתוכו.
עדכונים
6.6.2011
בית המשפט המחוזי בירושלים פסק: על משרד הפנים להעניק רישיון ישיבה בישראל לילד שהטיפול בהסדרת מעמדו חורג ממסגרת הזמן שנקבעה בנהלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב