שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
השגה כנגד הריסת בית משפחת אשתיה מכפר תל במסגרת בג"ץ 6329/02
מסמכים אחרים | 6329/02 | 9.9.2002
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס בית של משפחה בכפר תל שבאיזור שכם. המוקד טוען כי הריסת הבית איננה חוקית ואיננה עומדת בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לעניין הריסת בתים לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה, לא כל שכן בקריטריונים המאפשרים הריסה בשל צרכים צבאיים: תושבי הבית אינם מעורבים בפעילות נגד הביטחון, וכוונת ההריסה, הנובעת משיקולי הרתעה, אינה עומדת במבחן המידתיות. המוקד מבקש לקבוע כי הבית לא ייהרס, ולחילופין, במקרה שתיווצר עילה להרסו, בעקבות שינוי מהותי בנסיבות, תינתן למשפחה התרעה מוקדמת לצורך שימוע או לכל הפחות על מנת למצוא דיור חלופי עבורה ולהוציא את חפציה מהבית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב