שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 5718/09 - מדינת ישראל ואח' נ' סרור ואח' פסק דין
פסיקה | 5718/09 | 27.4.2011
פסק דין בערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. הערעור נדחה. בית המשפט קובע כי הגיל הקובע לצורך קבלת מעמד הקבע הוא הגיל בו הוגשה הבקשה, ולאור זאת זכאי הקטין למעמד של תושב קבע בישראל. בהחלטתם מציינים השופטים כי הנוהג של משרד הפנים להעניק תושבות ארעית לשנתיים לילדים שמלאו להם 12, וכך למנוע מהם תושבות קבע, בתואנה שהחוק אינו מאפשר לשדרג את המעמד אחרי גיל 14 – "אינו יכול לעמוד".
עדכונים
1.5.2011
בית המשפט העליון מורה למשרד הפנים להעניק מעמד קבע בישראל לבנה של תושבת ירושלים המזרחית ופוסק: הגיל הקובע לצורך קבלת מעמד קבע הוא הגיל בו הוגשה הבקשה
10.5.2011
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט ובהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון בעניין סרור: שלושת ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית יקבלו מעמד של תושבי קבע בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב