שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשה להגשת השלמת טיעון
כתבי בי דין | 5030/07 | 17.4.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט להגיש השלמת טיעון בעתירה העקרונית לביטול חוק האזרחות ככל שהוא חל על ילדים. השלמת הטיעון מתייחסת לשינוי שחל בנוסח הוראת השעה משנת 2005 באשר להגדרת "תושב איזור" ולפרשנות שנתן להגדרה זו בית המשפט בפסק הדין בעניין חטיב. המוקד טוען כי הגדרת המונח "תושב איזור" מנוגדת לקביעה קודמת של בית המשפט העליון ואינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק – או, ליתר דיוק, עם התכלית הביטחונית שמציגה ישראל – ועם החובה לתת לטקסט פרשנות המתיישבת עם ערכי היסוד של השיטה המשפטית בישראל, ובהם הרצון והצורך להגשים ערכי צדק, מוסר וזכויות אדם.
עדכונים
18.4.2011
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: פסק הדין בעניין חטיב שופך אור על התכלית האמיתית והפסולה של הוראת השעה – דחיית בקשות למתן מעמד בישראל על בסיס קולקטיבי, מתוך מניעים דמוגרפיים-גזעניים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב