שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קבוצת פקודות קבע "מרחב התפר" 2010
מסמכים אחרים | 1.9.2010
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
עדכונים
17.9.2013
בכתב התשובה לעתירה התנגדה המדינה מכל וכל לכניסתו של פלסטיני לאדמותיו שב"מרחב התפר": לבסוף קיבל האיש היתר לשנתיים לצורך עיבוד הקרקע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב