שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2797/11 | 7.4.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות למשרד הפנים לחדול משלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טוענים, בין השאר, כי מדיניות משרד הפנים הפכה לכלי בירוקרטי דורסני וזורע הרס, המשמש לשינוי מציאות החיים בירושלים; כי מדובר באזור שסופח לישראל, ועל תושביו נכפה להיות תושבי קבע בישראל; וכי יש לבחון את הסוגיה גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, הרואה בירושלים המזרחית שטח כבוש המצוי בתפיסה לוחמתית, ובתושביו הפלסטינים תושבים מוגנים הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.
עדכונים
7.4.2011
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל בעתירה לבג"ץ: יש להפסיק את מדיניות שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת
22.3.2012
בג"ץ מכשיר את מדיניות "הטרנספר השקט": בעקבות המלצת השופטים נאלצו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל למחוק עתירה, המבקשת לבטל את מדיניות שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית
4.12.2011
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2009 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב