שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פניית המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בנוגע לנוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | 1.3.2011
המוקד להגנת הפרט מעלה בפני מנכ"ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול את הסתייגויותיו בנוגע ל"נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות" אשר עודכן ביום 15.4.2010 בעקבות פסק הדין בעניין געאביץ. פסק הדין קבע כי במקרים בהם שוקל משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות מטעמים ביטחוניים או פליליים עליו לערוך למבקשים שימוע בטרם קבלת החלטה בעניינם. המוקד פורש את טענותיו ומבקש לקבל את התייחסות מנכ"ל רשות האוכלוסין לבעיות הרבות הנובעות מנוסחו החדש של הנוהל.
עדכונים
26.10.2013
בעקבות פניית המוקד: פלסטינים שמשרד הפנים שוקל לסרב לבקשתם לאיחוד משפחות עם בן זוגם הישראלי על רקע ביטחוני, יזכו לשימוע בעל פה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב