שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1265/11 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1265/11 | 14.2.2011
עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בשם עשרה פלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על חקירה פלילית ביחס לתלונותיהם של העותרים וכן בכל מקרה אחר של תלונה על שימוש בעינויים או התעללות בנחקרים על ידי אנשי השב"כ. הארגונים טוענים כי ההליך שנוקט היועמ"ש לבירור התלונות – העברת התלונה ל"בדיקה מקדמית" בידי עובד השב"כ והממונה עליו מטעם הפרקליטות – אינו עומד בדרישות הדין הבינלאומי והישראלי; על היועמ"ש לפעול כדי להבטיח שכל תלונה על התעללות או עינויים, שעל פניה אינה תלונת סרק, תיחקר במקצועיות הנדרשת על ידי המשטרה או מח"ש.
עדכונים
26.8.2013
לאחר מאבק ממושך: האחריות על בדיקת תלונות נחקרים נגד חוקרי שב"כ (מבת"ן) הועברה במלואה למשרד המשפטים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב