שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביטול צו כליאה מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חקיקה | 8.2.2011
ביטול צו כליאה שהוציא האלוף טל רוסו. צו הביטול מורה על שחרור כלוא מעזה שהוחזק בכלא מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.
עדכונים
14.2.2011
לאחר שלוש ביקורות שיפוטיות וערעורים שנדחו: הצבא ביטל צו כליאה שהוצא כנגד עזתי מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב