שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עמ"ם 6409/10 - ע' נ' מדינת ישראל ערעור
כתבי בי דין | 6409/10 | 9.1.2010
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את צו כליאתו של תושב עזה בהתאם לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. המוקד טוען כי בית המשפט העליון קבע כי יש לנקוט משנה זהירות בעת הוצאת צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים כנגד אדם שהורשע בדין וסיים לרצות את מאסרו; כי סוג הראיות ומהות הראיות שהוצגו בפני בית המשפט לא הובאו לעיון הכלוא; וכי בית המשפט קבע כי "לשם מעצר ארוך טווח לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים יש צורך בראיות מנהליות מספקות ואין די בראיה יחידה בדבר פעילות חד פעמית שבוצעה בעבר הרחוק".
עדכונים
14.2.2011
לאחר שלוש ביקורות שיפוטיות וערעורים שנדחו: הצבא ביטל צו כליאה שהוצא כנגד עזתי מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב