שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מ"ת 44444-07-10 - מדינת ישראל נ' ע' החלטה
פסיקה | 44444-07-10 | 19.8.2010
החלטת בית המשפט המחוזי בביקורת שיפוטית על כליאתו של תושב עזה בהתאם לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה אושר. השופט כותב כי בחן את המידע שהציג השב"כ, בכללו גם מידע חדש שהתקבל לאחר הביקורת הקודמת ובעקבות הערעור שהגיש המשיב לבית המשפט העליון, ומן המידע עולה כי מסוכנות הכלוא שרירה וקיימת וכי שחרורו בעת הזאת עלול להוליך לשילובו המחודש במערך הפעילות של החמאס ברצועת עזה. השופט מציין כי בא כוח המדינה מחויב להוראת בית המשפט העליון לקיים אחת לחודש בדיקה פנימית של סוגיית המשך הכליאה.
עדכונים
14.2.2011
לאחר שלוש ביקורות שיפוטיות וערעורים שנדחו: הצבא ביטל צו כליאה שהוצא כנגד עזתי מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב